Химическии поляриметр
Код продукта
CHEM-POL
Цена c НСО
872,30