Privaatsuspoliitika
Privaatsuspoliitika

Totaledu OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest tulenevalt on koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste normidega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Totaledu OÜ veebi tellimiskeskkonnas kogub Teie paremaks teenindamiseks, ühenduse võtmiseks ning kõigi lepinguliste suhete ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete esitamisel tellimisvormil (nimi, firma nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress)
  • Tellimuse sooritamisel meie veebikeskkonnas isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.
Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutame kohutuste täitmiseks ning tellitud toodete kohaletoimetamiseks. Parima teeninduse pakkumiseks võib Totaledu OÜ edastada kliendi andmeid kolmandale osapoolele, kes osutab teenuseid Totaledu OÜ-le ning on kohustunud lepinguga hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on nt meie partner, kelle kaudu toimub tellitud toodete transport sihtkohta.
Samuti võimaldavad kogutud isikuandmed meil teavitada kliente Totaledu OÜ tellimiskeskkonna tooteuudistest ning kampaaniatest.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on võimalik muuta ja täiendada helistades meie klienditeeninduse numbril või teavitades meid e-maili teel.

Isikuandmete kaitse

Totaledu OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs kliendi andmetele, nende muutmise ning töötlemise võimalus on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Totaledu OÜ tellimiskeskkonna külastamisel ja tellimusinfo edastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona. Välja arvatud juhtudel kui kliendi kontaktandmeid väljastatakse tellitud kauba kohaletoimetamiseks või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Asudes kasutama meie veebilehte, olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustunud. Totaledu OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi vajadusel muuta.