Komplektid juhtmevabade anduritega

Vernier seadmete komplektid loodusainete katsete ning iseseisvate tööde läbiviimiseks. Komplektid sisaldavad juhtmevabasid andureid ning vabavaralist tarkvara Vernier Graphical Analysis. Juhtmevabad andurid sobivad suurepäraselt kasutamiseks kontseptsiooniga Võta Oma Seade Kaasa (ek. VOSK, ik. BYOD). Andurid ühenduvad iOS ning Android nutiseadmetega, Win 10 ja MAC arvutitega ning Chromebookidega.

Kesktõmbekiirenduse katseseade kasutamiseks juhtmevaba anduriga
GDX-CFA
figuregdcfagawww.jpg

Kesktõmbekiirenduse katseseade võimaldab uurida kesktõmbekiirenduse, nurkkiiruse, massi ja raadiuse suhet.

Juhtmevaba jõu andur mõõdab ringis liikuvale massile avaldatavat tsentripetaalset jõudu ning nurkkiirust. Pöörlevale platvormile on võimalik paigutada erinevale raadiusele erinevaid masse. Platvormile saab anda pöörlevat liikumist langeva massiga. Jõu mõõtmiseks kasutatakse juhtmevaba jõu ja kiirenduse andurit GDX-FOR. Nimetatud andur müüakse eraldi.

Vernier bioloogia pakett juhtmevabade anduritega, standart
GDP-BIO-ODX
Biology-GDX-Deluxe-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Termoandur
 • Go Wireless® Südametöö monitor
 • Go Direct® Gaasirõhu andur
 • Go Direct® Gaasilise CO2 andur
 • Go Direct® Gaasilise O2 andur
 • Go Direct® Vedelike elektrijuhtivuse andur
 • Go Direct® pH andur
 • Go Direct® Kolorimeeter
 • Go Direct® Vees lahustunud O2 andur
 • Go Direct® EKG andur
 • Biokamber 250ml
 • Biokamber 2000ml
 • Go Direct® Hingamisvöö
Vernier bioloogia pakett juhtmevabade anduritega, starter
GDP-BIO-ST
Biology-GDX-Starter-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Termoandur
 • Go Wireless® Südametöö andur
 • Go Direct® Gaasi rõhu andur lisadega
 • Go Direct® Gaasilise CO2 andur 
Vernier füüsika pakett juhtmevabade anduritega, standard
GDP-PHY-DX
Physics-GDX-Deluxe-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Liikumisandur
 • Go Direct® Jõu ja kiirenduse andur
 • Go Direct® Elektrivoolu pinge andur
 • Go Direct® Forovärav
 • Go Direct® elektrivoolu andur (2tk)
 • Niidiratas fotoväravale
 • Ribakatik raskuskiirenduse mõõtmiseks fotoväravaga
 • Go Direct® Kiirenduse andur
 • Go Direct® Helivaljuse andur
 • Go Direct® Valguse ja värvuse andur
 • Go Direct® 3-teljeline magnetvälja andur
Vernier füüsika pakett juhtmevabade anduritega, starter
GDP-PHY-ST
Physics-GDX-Starter-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Liikumisandur
 • Go Direct® Jõu ja kiiruse andur
 • Go Direct® Elektrivoolu pinge andur
 • Go Direct® Elektrivoolu andur
Vernier inimese füsioloogia pakett juhtmevabade anduritega, standart
GDP-HP-DX
Physiology-GDX-Standard.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® EKG andur
 • Go Direct® Vererõhuandur
 • Go Wireless® Südametöö andur
 • Go Direct® Pinnatemperatuuri andur
 • Go Direct® Käe survetugevuse dünamomeeter
 • Go Direct® Spiromeeter
 • Go Direct® Hingamisvöö
 • Go Direct® O2 gaasilise hapniku andur
 • Biokamber 250ml
 • Go Direct® Jõu ja kiirenduse andur
 • Refleksihaamer jõuandurile
Vernier keemia pakett juhtmevabade anduritega, standard
GDP-CH-DX
Chemistry-GDX-Deluxe-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Termoandur (2tk)
 • Go Direct® pH andur
 • Go Direct® Gaasirõhu andur
 • Go Direct® Elektrivoolu pinge andur
 • Go Direct® Juhtivuse andur
 • Go Direct® Kolorimeeter
 • Go Direct® Tilgalugeja
Vernier keemia pakett juhtmevabade anduritega, starter
GDP-CH-ST
Chemistry-GDX-Starter-Package.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Termoandur (2tk)
 • Go Direct® pH andur
 • Go Direct® Gaasirõhu andur
Vernier keskkonnapakett juhtmevabade anduritega
GDP-EV-ST
Environmental-Science-GDX.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® termoandur
 • Go Direct® tasapinnaline pH andur
 • Go Direct® vedelike elektrijuhtivusandur
 • Go Direct® vees lahustunud hapniku andur
Vernier kliima ja meteoroloogia pakett juhtmevabade anduritega
GDP-CM
productgdpcm.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Pinnatemperatuuri andur (2tk)
 • Go Direct® Valguse ja värvuse andur
 • Go Direct® Ilmajaam-andur
Vernier laiendatud keemia pakett juhtmevabade anduritega
GDP-CHMA-SV
Advanced-Chemistry-GDX.jpg

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® Termoandur
 • Go Direct® pH andur
 • Go Direct® Gaasirõhu andur
 • Go Direct® Elektrivoolu pinge andur
 • Go Direct® Elektrivoolu andur
 • Go Direct® Tilgalugeja
 • Go Direct® Konstantse elektrivoolu süsteem
 • Go Direct® ORP andur
 • Go Direct® Spektrofotomeeter
Vernier loodusõpetuse pakett juhtmevabade anduritega
GDP-EL-DX
Elementary-GDX-Standard-Package.jpg

Sissejuhatav pakett andmekogumise maailma. Komplektis olevate anduritega kaetavad teemad:

 • temperatuur
 • gaaside rõhk
 • liikumine
 • jõud
 • valgus
 • magnetism
 • elektrivoolu pinge

Komplektis järgmised juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® termoandur
 • Go Direct® valguse ja värvuse andur
 • Go Direct® liikumisandur
 • Go Direct® 3-teljeline magnetvälja andur
 • Go Direct® gaasirõhu andur
 • kummipall gaasirõhu andurile
 • Go Direct® elektrivoolu pingeandur
 • Go Direct® jõu ja kiirenduse andur
Vernier päikese soojusenergia pakett juhtmevabade anduritega
GDP-EL-SE
Investigating-Solar-Energy-GDX.jpg

Komplektis sisalduvad järgmised seadmed ning juhtmevabad andurid kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® energiaandur
 • Päikese soojusenergia õppekomplekt
 • Go Direct® pinnatemperatuuri andur
 • Vernier takistite plaat
Vernier tuuleenergia pakett juhtmevaba anduriga
GDP-EL-WE
Investigating-Wind-Energy-GDX-Package.jpg

Komplektis sisalduvad järgmised seadmed ning juhtmevaba andur kasutamaks andmekoguriga Android ja iOS nutiseadmega, LabQuest andmekoguriga, PC või MAC arvutiga ning Chromebookiga:

 • Go Direct® energiaandur
 • Vernier takistite plaat
 • KidWind MINI tuulegeneraator disainitavate labadega (kalle, pindala, arv, mass, materjal)