Üldtingimused
Üldtingimused

Üldtingimused kehtivad kõigi isikute ja Totaledu tellimiskeskkonna (haldaja Totaledu OÜ reg kood 14389154) vahendusel toodete tellimisel ja ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldtingimustele reguleerivad Totaledu tellimiskeskkonna vahendusel toodete tellimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Totaledu OÜ-l on õigus muuta ning täiendada käesolevaid üldtingimusi ning hinnakirja.

Tingimuste ning hinnakirja muudatustest teavitatakse veebilehe www.totaledu.ee kaudu ning need jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisel.

Tellimuskorv, tellimuse vormistamine ja kohaletoimetamine

Tellimuskorvi sisu on võimalik muuta lisades sobivaid tooteid, muutes koguseid või eemaldades mittevajalikke.

Tutvuge Totaledu OÜ üldtingimustega ning kinnitage tingimustega nõustumine enne tellimuse vormistamist.
Täitke kontaktväljade info ning valige sobiv toote kohaletoimetamise viis.
Kinnitage tellimus kogu olulise tellimisinfo olemasolul.

Tellimus edastatakse Totaledu OÜ müügiosakonnale. Võtame Tellijaga ühendust teatades laoseisu ning tellimuse täitmise aja.
Toodete müügileping loetakse sõlmituks arvates tasumisele kuuluva summa laekumisest Totaledu OÜ arvelduskontole.

Toodete eest tasumine

Toodete ja teenuste eest on võimalik tasuda arvega või sularahas Totaledu OÜ esindustes.

Totaledu OÜ on käibemaksukohuslane (KMKR: EE102040104).
Tellimiskeskkonnas avaldatud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Peale müügilepingu jõustumist toimetatakse toode Tellijale kohale tellimuse vormistamisel edastatud sihtkohta.

Võimalik on valida kauba kohaletoimetamine Omniva kulleri, SmartPosti või Omniva pakiautomaadi teenuse kaudu. Tellitud kaubale on võimalik ka ise järele tulla Totaledu OÜ esindustesse Tallinnas või Tartus.

Tellimustel üle 50 EUR on kohaletoimetamine Eesti piires tasuta.
Tellimustel alla 50 EUR lisandub saatekulu 5.40 EUR, mis lisatakse ettemaksuteatisele.

Kui olete eraisikust Tellija, siis kullerfirma võtab Tellijaga ühendust täpsustamaks toote kohaletoimetamise aega tellimuses märgitud sihtkohta.
Juriidilistele isikutele toimetatakse tellimus kohale eelnevalt ühendust võtmata.

Sihtkoha hilisem muutmine pole võimalik.

Kui kauba pakend või toode on vigastatud transpordi käigus, siis palun teavitage sellest koheselt Totaledu OÜ klienditeenindust e-posti aadressil tallinn@total.ee
Tarnetingimused kehtiva Eesti Vabariigi territooriumil.


Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

Kui Totaledu OÜ tellimiskeskkonna kaudu ostetud toode Tellijale mingil põhjusel ei sobi, siis on võimalus see 14 päeva jooksul tagastada või vahetada sobiva toote vastu. Toode on võimalik tagastada Totaledu OÜ esindusse Tallinnas või Tartus. Tagastamisega seotud kulud tasub Tellija.

Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav toode olema originaalpakendis (võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses, koos ostu tõendava dokumendiga.
Kui tagastatav toode on kahjustatud, on meil õigus esitada Tellijale nõue toote väärtuse vähenemise kohta.
Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Totaledu OÜ-l õigus Tellijale esitada hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toote tagastamisest.

Tagastatud toote eest tasutud summa tagastame Tellijale 14 päeva jooksul peale toote tagastamist.

Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Totaledu OÜ ei vastuta:

  • puuduste eest, mis on tekkinud toote vale kasutamise, hooldamise või hooldamata jätmise tagajärjel
  • kasutaja süül toote kahjustumise eest
  • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava toote vastu või taganeda lepingust ning tagastada nõuetele mittevastav toode.
Tagastatud toote eest tasutud summa tagastame Tellijale 14 päeva jooksul peale kauba tagastamist.

Vastutus

Totaledu OÜ vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Totaledu OÜ ees teisele osapoolele käesolevate tingimustega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kui osapoole kohustuste (või selle osa) täitmise teeb võimatuks vääramatu jõud, milleks on asjaolu, mida osapool ei saa mõjutada, siis osapool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest kuni takistuse möödumiseni.

Muud tingimused

Kõiki Totaledu OÜ tellimiskeskkonna külastamise ning tellimiste/ostmiste sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona.
Käesolevates tingimustes märkimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
Tellija ja Totaledu OÜ vahel läbi tellimiskeskkonna toodete tellimise ja ostmisega seoses tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.


Vastutuse välistamine

Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

Toodete ja teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata, millest lähtuvalt on Tellijal õigus tellimus tühistada.

Totaledu OÜ jätab endale õiguse loobuda tellimuse täitmisest, kui tellimiskeskkonnas kuvatav hind on vale tulenevalt inimlikust eksitusest või tehnilisest süsteemiveast.

Tooteinfot kontrollitakse ja täiendatakse regulaarselt, seega võivad andmed peale Tellija viimast tellimiskeskkonna külastust olla uuenenud.
Toote andmetes võib esineda ebatäpsusi, mis on seotud tootjate poolt edastatud andmete puudulikkusega.
Antud juhul ei võta Totaledu OÜ vastutust tellimiskeskkonnas kuvatavate andmete õigsuses. Soovitame vajadusel kontrollida tooteinfo täpsust Totaledu OÜ klienditoe telefonil 65 65 345.
Üldtingimused kehtivad kõigile meie tellimiskeskkonna kaudu ostetud toodetele ja teenustele.

Pretensioonide esitamine

Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
Pretensiooni esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tellijal õigus toote tasuta remontimisele või asendamisele.
Kui viga on tekkinud tootja süül, siis kaetakse materjali, töö ning varuosade maksumus.
Pretensiooni alla ei kuulu selliste vigade kõrvaldamine, mis on põhjustatud kasutusjuhiste eiramisest.
Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale kauba üleandmist ostjale.

Totaledu OÜ ei vaheta toodet ega kõrvalda ilmnenud puudusi tasuta kui need on põhjustatud:

  • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest
  • mehaanilisest või niiskuskahjustusest
  • toodet on remontinud või hooldanud tootja poolt mittevolitatud isik
  • kui klienti on Totaledu OÜ poolt enne ostu sooritamist teavitatud puudusest
  • toote seerianumber või markeeriv kleebis on rikutud/eemaldatud

Totaledu OÜ tugineb vastutuse kindlaksmääramisel tootja volitatud isiku poolt teostatavale ekspertiisile.
Kui ekspertiisi tulemusena on puudus põhjustatud eelpool loetletud põhjustest, siis on kliendil võimalik toode remontida/asendada tasuliselt.
Niiskuse või mehaanilise kahjustusega toode kuulub edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

Seadmele teostatud ekspertiisitasu tuleb tasuda juhul, kui Totaledu OÜ ei ole vastutav tootel esinenud puuduse kõrvaldamise eest ning toodet pole võimalik remontida või tootel ei tuvastata puudust ning see vastab tehnilistele nõuetele.

Pretensiooni esitamiseks palume saata avaldus e-posti aadressil tallinn@total.ee või helistada Totaledu OÜ kontakttelefonile 65 65 345.