Komplektid

Vernier seadmete komplektid loodusainete katsete ning iseseisvate tööde läbiviimiseks.
Vernier Bioloogia pakett
LQ2-BIO-ST
product.lq2-bio-st._hero.001.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor, südametöö monitor, gaasirõhu andur ja CO2 andur.
Vernier Bioloogia pakett, deluxe
LQ2-BIO-ODX
biodx.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor, südametöö monitor, gaasirõhu andur, CO2 andur, O2 andur, biokamber 250ml, biokamber 2000ml, juhtivussensor, pH sensor, kolorimeeter, optiline vees lahustunud hapniku sensor, ekg sensor, hingamisvöö.
Vernier Füüsika pakett
LQ2-PHY-ST
1683_0.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, liikumis/asendi andur, jõuandur, mikrofon, dif pinge sensor.
Vernier Füüsika pakett, deluxe
LQ2-PHY-DX
LQ2PHYDX.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, liikumis/asendi andur, jõuandur, mikrofon, dif pinge sensor 2tk, valguse andur, kiirenduse andur, fotoväravad 2 tk, niidiratas, katik, termosensor, magnetvälja andur, voolutugevuse andur 2 tk.
Vernier inimese füsioloogia uurimise delux pakett
LQ2-HP-DLX
Komplekti kuuluvad: andmekoguja LabQuest2 koos arvutitarkvaraga LoggerLite, EKG andur, südametöö andur, naha pinna temperatuuriandur, vererõhuandur, käe survetugevuse andur, spiromeeter ja gaasilise O2 andur koos nende ühenduslüliga ning 25g kiirendussensor.
Vernier inimese füsioloogia uurimise standartpakett
LQ2-HP-ST
3643.jpgKomplekti kuuluvad: andmekoguja LabQuest2 koos arvutitarkvaraga LoggerLite, EKG andur, südametöö andur, naha pinna temperatuuriandur, vererõhuandur, käe survetugevuse andur.
Vernier Keemia pakett
LQ2-CH-ST
3619.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor 2tk, pH sensor, gaasirõhu andur ja pinge sensor.
Vernier Keemia pakett, deluxe
LQ2-CH-DX
chdx.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor 2 tk, pH sensor, gaasirõhu andur, pinge sensor, juhtivuse sensor, kolorimeeter, tilgalugeja.
Vernier Keskkonnapakett
LQ2-ENV-ST
3637.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor, pH sensor, juhtivuse sensor, vees lahustunud hapniku sensor, pinnase niiskuse sensor ja vee hägususe sensor.
Vernier Keskkonnapakett, deluxe
LQ2-ENV-DX
3634.jpgPakett sisaldab: LabQuest2 andmekoguja, tarkvara LoggerLite, termosensor, pH sensor, juhtivuse sensor, vees lahustunud hapniku sensor, pinnase niiskuse sensor, vee hägususe sensor, õhuniiskuse andur, UV B komponendi sensor, CO2 sensor, pingesensor, voolutugevuse sensor, valguse sensor.