Tarkvara

Vernier tarkvarad PC, iOS, Android, Mac, Chromebook seadmetele.

Tarkvara juhtmevabadele Vernier anduritele Graphical Analysis
GA4.0
ga4.jpg

Kui Teie (nuti)seade toetab eesti keelt, on tarkvara eestikeelne.

Tarkvara on tasuta.

SAADAVAL AppStore ning GooglePlay veebipoes.

Kasutage juhtmevabu andureid põhimõttel „Võta Oma Seade Kaasa“ (ek VOSK, ik BYOD).

Android, iOS, Win 10, Win 11, Chromebook ja Mac tugi.

Võimaldab koguda andmeid: 

  • juhtmevabalt (Wifi) LabQuest2 ning LabQuest3 andmekogurist
  • USB ühenduse abil GoLink andmekogurist
  •  Vernier juhtmevabadelt GDX (Bluetooth 4.0) anduritelt. 
Samuti on võimalik kasutada Win 10, Win 11, Cromebook ja Mac seadmete puhul juhtmega USB ühendust.

Andmeid on võimalik analüüsida ning jagada teiste nutiseadmetega ning PC, Chromebook ja MAC arvutitega.

Andmeid võib sisestada ka käsitsi ning siis nende põhjal graafiku koostada.

Täpsem info leheküljel:

https://www.vernier.com/products/graphical-analysis/free/

Tarkvara juhtmevabadele Vernier anduritele Graphical Analysis PRO
GAPRO
GAP-Simple-Harmonic-Motion.jpg

Kui Teie (nuti)seade toetab eesti keelt, on tarkvara eestikeelne.

Aastase litsentsiga terves Teie asutuse ning õpilaste seadmetes toimiv laiendatud võimalustega (videoanalüüs) tarkvara.

Tarkvara võimaldab anduritelt saadavaid andmeid siduda videopildiga ning vastupidi. Nt palli viske trajektoori, kiiruse, kiirenduse arvutus ning graafikute koostamine.

Kasutage juhtmevabu andureid põhimõttel „Võta Oma Seade Kaasa“.

Android, iOS, Win 10, Win 11, Chromebook ja Mac tugi.

Võimaldab koguda andmeid:

  • juhtmevabalt (Wifi) LabQuest2 ja LabQuest3 andmekogurist
  • Vernier juhtmevabadelt GDX (Bluetooth 4.0) anduritelt
  • GoLink andmekogurist USB-ühenduse abil

Andmeid on võimalik analüüsida ning jagada teiste nutiseadmetega ning PC, Chromebook ja MAC arvutitega.

Samuti on võimalik kasutada Win 10, Win 11, Cromebook ja Mac seadmete puhul juhtmega USB ühendust.

Andmeid võib sisestada ka käsitsi ning siis nende põhjal graafiku koostada.

Täpsem info leheküljel:

https://www.vernier.com/products/graphical-analysis/

Tarkvarale lisatud näidisandmed ning videoteek hõlmab bioloogia, keemia ja füüsika levinumaid katseid. Funktsioon annab juhendajatele kasutamiseks rikkaliku näidiskatsete paketi, mida nende õpilased saavad uurida ja analüüsida.

Saadaval 30 päevane tasuta proovipakett.

Tasulise litsentsi periood kestab 1 aasta alates aktiveerimisest.

NB! Saadaval nii üksiklitsents üksikkasutajale kui ka 3-aastane litsents tervele koolile. Küsige lisa!

Tarkvara LabQuest Viewer
LQ-VIEW
action.labq2.svis-pl.lq-view._stock._projector._high-school._college.001.590.332.jpgTarkvara võimaldab jälgida ja juhtida üht või mitut LabQuest andmekogujat üle arvuti, kasutada süsteemi koos videoprojektori ja (smart)tahvliga demodeks, jälgida õpliaste kasutuses olevaid LabQuest andmekogujaid, luua LabQuest ekraanipilte ja kasutada neid laboritööde juhendite koostamisel. Vajalik üks litsents kooli kohta. Andmekoguja LabQuest2 ühendub LQ-Vieweriga kas Wifi või USB kaabli abil, andmekoguja LabQuest vaid Wifi abil koos LabQuest külge ühendatud Wifi adapteriga. Lisainfo: http://www.vernier.com/products/software/lq-view/
Tarkvara LOGGER PRO 3
LP3
video.jpg

Tarkvara (hetkel versioon 3.16) andmete töötlemiseks, mis on sisestatud käsitsi, video kujul, LabQuest, LabQuest2, LabQuest Mini või GoLink andmekoguja vahendusel ning otse USB-sensoreid kasutades (WDSS, Spektromeeter, GPS, Ohaus kaalud, ProScope digimikroskoop). Vajalik vaid üks litsents kooli kohta. Toetab üle 100 Vernier sensori, mida saab reaalajas jälgida ja analüüsida. Toetatud on sensorite automaatne äratundmine. Tarkvara võimaldab: Koostada laboritöid ning eksportida andmeid word või excel programmidesse. Importida andmeid. Luua videot ja sünkroniseerida seda samal ajal või muul ajal kogutud andmetega. Analüüsida videot kaaderhaaval või võtta mõõteandmeid fotolt. Joonistada graafikule ennustust enne andmete kogumist. Viia läbi andmete statistilist analüüsi, integreerida, sobitada joont jne. Kasutada andmete kogumiseks erinevaid režiime - ajapõhist, mõõtmised lisasensoritega, valitud sündmus, mõõtmised fotoväravatega, spektraalmõõtmised, gaaskromatograaf, tilkade lugemine, sildiga mõõtmiste tabel (õuesõpe). Sisestada andmeid käsitsi. Printida graafikuid ja andmetabeleid. Tarkvara sisaldab: 12 sisseehitatud juhenditega laboritööd. Üle 1000 experimendifaili, mis ühilduvad Vernier katsejuhendite raamatutega. Lisavõimalused: XY-graafikud, log graafikud, topelt Y-graafikud, tulpdiagrammid, FFT graafikud. Andmete modelleerimine kasutaja poolt seatavate funktsioonide abil. Geel elektroforeesi analüüs. Arvutatud tulbad. Reaalsel kuupäeval ja kellaajal põhinevad gaafikud. Ocean Optics spektromeetrite tugi. GPS tugi. Gaaskromatograafi tippude analüüs. Manuaalne konfigureerimine kasutamaks IB kursustes. Connected Science System - andmete edastamine reaalajas üle kooli arvutivõrgu (Wifi ja kaabel) teistesse samas arvutivõrgus olevatesse iOS, Andreid, Mac (Safari), PC (Chrome) seadmetesse veebilehitseja vahendusel. Ostetud LoggerPro3 uuendamine on tasuta. Hetkel on saadaval versioon 3.16.

https://www.vernier.com/downloads/logger-pro-updates/

Tarkvara Video Physics for iOS
VPforiPad
mzl.smsnthob.320x480-75.jpgNB! SAADAVAL AppStore veebipoes. Võimaldab kasutada iOS seadme (iPad, iPod, iPhone) kaamerat ning juba eelnevalt salvestatud pildi- ja videofaile neil kujutatud liikumiste analüüsimiseks ning jagamiseks näiteks rakendusele Graphical Analysis for iPad. Täpsem info leheküljel: http://www.vernier.com/products/software/video-physics/