Tarkvara LOGGER PRO 3
Tootekood
LP3
Hind käibemaksuga
494,40

Tarkvara (hetkel versioon 3.16) andmete töötlemiseks, mis on sisestatud käsitsi, video kujul, LabQuest, LabQuest2, LabQuest Mini või GoLink andmekoguja vahendusel ning otse USB-sensoreid kasutades (WDSS, Spektromeeter, GPS, Ohaus kaalud, ProScope digimikroskoop). Vajalik vaid üks litsents kooli kohta. Toetab üle 100 Vernier sensori, mida saab reaalajas jälgida ja analüüsida. Toetatud on sensorite automaatne äratundmine. Tarkvara võimaldab: Koostada laboritöid ning eksportida andmeid word või excel programmidesse. Importida andmeid. Luua videot ja sünkroniseerida seda samal ajal või muul ajal kogutud andmetega. Analüüsida videot kaaderhaaval või võtta mõõteandmeid fotolt. Joonistada graafikule ennustust enne andmete kogumist. Viia läbi andmete statistilist analüüsi, integreerida, sobitada joont jne. Kasutada andmete kogumiseks erinevaid režiime - ajapõhist, mõõtmised lisasensoritega, valitud sündmus, mõõtmised fotoväravatega, spektraalmõõtmised, gaaskromatograaf, tilkade lugemine, sildiga mõõtmiste tabel (õuesõpe). Sisestada andmeid käsitsi. Printida graafikuid ja andmetabeleid. Tarkvara sisaldab: 12 sisseehitatud juhenditega laboritööd. Üle 1000 experimendifaili, mis ühilduvad Vernier katsejuhendite raamatutega. Lisavõimalused: XY-graafikud, log graafikud, topelt Y-graafikud, tulpdiagrammid, FFT graafikud. Andmete modelleerimine kasutaja poolt seatavate funktsioonide abil. Geel elektroforeesi analüüs. Arvutatud tulbad. Reaalsel kuupäeval ja kellaajal põhinevad gaafikud. Ocean Optics spektromeetrite tugi. GPS tugi. Gaaskromatograafi tippude analüüs. Manuaalne konfigureerimine kasutamaks IB kursustes. Connected Science System - andmete edastamine reaalajas üle kooli arvutivõrgu (Wifi ja kaabel) teistesse samas arvutivõrgus olevatesse iOS, Andreid, Mac (Safari), PC (Chrome) seadmetesse veebilehitseja vahendusel. Ostetud LoggerPro3 uuendamine on tasuta. Hetkel on saadaval versioon 3.16.

https://www.vernier.com/downloads/logger-pro-updates/